Regeringens skrivelse om kontrollen av försvars­under­rättelse­verksam­heten lämnad till riksdagen

Regeringen lämnade nyligen över en skrivelse till riksdagen med anledning av  Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvars­underrättelse­verksamheten.

2015-06-23

Det är Siun, Statens Inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten, som har i uppgift att kontrollera FRA inom detta område. Riksrevisionen har, på uppdrag av regeringen, granskat hur Siuns kontroll av FRA:s  försvars­underrättelse­verksamhet fungerar.

I sin skrivelse till riksdagen skriver regeringen bland annat att " Siuns kontrollfunktion bedöms bedrivas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, vilket också Riksrevisionens rapport i huvudsak ger uttryck för. "(Skr 2014/15:142, s 6)

- Det är förstås positivt att det slås fast att kontrollen av FRA fungerar som avsett. Inte minst då sekretessen gör att vi inte kan vara öppna utåt om detaljer i hur vi arbetar. Siuns ledamöter har full tillgång till information och kan granska de områden de önskar inom vår försvars­underrättelse­verksamhet, säger Anni Bölenius, informationschef vid FRA.

Riksrevisionen rapport Kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten, RIR 2015:2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.   

Skrivelse 2014/15:142 Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderättelseverksamheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.