Orolig och komplex omvärld ökar efterfrågan på FRA

Årsrapport 2015

FRA publicerar idag, 26 januari, sin årsrapport för 2015. I rapporten ges en övergripande beskrivning av FRA:s verksamhet och arbetet under 2015.

2016-01-26

Den militära närvaron kring Östersjön är hög såväl i luften som till sjöss, med ökad övningsverksamhet och annan militär aktivitet.  Antalet avancerade IT-angrepp mot svenska intressen ökar och FRA har under 2015 sett angrepp mot svenska mål.

Det gångna året har också påvisat att internationell terrorism innebär ett påtagligt hot även för Sverige.

Den försämrade omvärldsutvecklingen har medfört att efterfrågan på stöd från FRA har ökat hos uppdragsgivarna.

Genom riksdagens beslut att öka anslaget till FRA för de kommande åren förbättras FRA:s möjligheter ge snabb och relevant information till våra uppdragsgivare om det aktuella läget och utvecklingen i omvärlden.

Det finns också möjligheter att stärka Sveriges samlade förmåga genom att ytterligare öka den redan idag nära samverkan som FRA har med framför allt Säkerhetspolisen och Försvarsmakten, men också med andra myndigheter.

Ladda hem årsrapporten här Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.