Ökade anslag till FRA

I regeringens budgetproposition föreslås ökade anslag till FRA de närmaste åren. Målet är att stärka och utveckla försvars­underrättelse­verksamheten och Sveriges cybersäkerhet.

FRA:s logga

2022-11-16

Förslaget från regeringen är att FRA:s budget ska öka från årets 1,582 miljarder kronor till 1,927 miljarder 2023. Sedan fortsätter tillväxten och FRA:s anslag föreslås bli 2,295 miljarder 2024 och 2,785 miljarder 2025. De siffrorna är uppjusterade för en preliminär pris- och löneomräkning 2024-25.

Bakgrunden till satsningarna är den försämrade säkerhetspolitiska utvecklingen, såväl globalt som i Sveriges närområde.

"Försvarets radioanstalts förmåga att följa och analysera den aktuella situationen och trenderna i Sveriges närområde ska fortsatt utvecklas och stärkas", skriver regeringen bland annat i sitt förslag. Regeringen pekar också på att det är viktigt att myndigheternas arbete med säkerhetsskydd fortsätter.

FRA:s ökade anslag ska användas till att stärka hela verksamheten.