Nytt signal­spanings­fartyg för FRA:s verksamhet

Försvarets materielverk (FMV) har beställt ett nytt signalspaningsfartyg som ska ersätta det nuvarande fartyget HMS Orion. Fartyget levereras till Försvarsmakten men kommer att användas inom ramen för FRA:s signalspaningsverksamhet.

2017-04-11

Fartygsburen signalspaning har som främsta uppgift att bevaka Sveriges närområde gällande signalmiljön och är ett viktigt inslag i att värna om Sveriges territoriella integritet.

Läs mer på FMV:s webbplats Länk till annan webbplats.    

Saab:s pressmeddelande Länk till annan webbplats.