Nytt samarbete för att attrahera fler till FRA

Som en alternativ rekryteringskanal lanseras nu ”FRA Academy” där vi tillsammans med bemanningsbolaget Academic Work under 12 veckor kommer att rekrytera och intensivutbilda 15 deltagare med olika bakgrunder, som efter examen kan börja jobba på FRA.

Rekryteringssamarbete med Academic Work

2021-10-07

Hög konkurrens om talangerna

Det är tuff konkurrens om talanger generellt på arbetsmarknaden och den blir än tuffare om man letar kompetens inom IT och cybersäkerhet. Som ett komplement till pågående rekryteringar initieras därför detta projekt som syftar till att attrahera och rekrytera nya medarbetare till avdelning cyber. Deltagarna till programmet kommer väljas ut i en motivationsbaserad rekryteringsprocess som startar med inledande tester för att se om kandidaten har rätt kognitiva förmågor, personliga egenskaper och framförallt rätt driv att klara av en tuff intensivutbildning och det efterföljande jobbet. Ingen tidigare erfarenhet inom IT eller cybersäkerhet krävs. Genom en omfattande marknadsförings- och rekryteringskampanj kommer vi attrahera både karriärbytare men även personer som redan befinner sig i IT-sektorn och som vill rikta in sig på cybersäkerhet och ansluta till FRA.

Accelerated Learning – effektiv och kvalitativ utbildning

Deltagarna som klarar urvalstesterna och blir utvalda i rekryteringsprocessen startar sedan en intensivutbildning inom cybersäkerhet hos AW Academy. Utbildningen skräddarsys enligt FRA:s behov. Efter 12 veckors kostnadsfri intensivutbildning tar deltagarna examen, erhåller en tillsvidareanställning via Academic Work som trainee på FRA. Ambitionen är att de efter ett års inhyrning rekryteras till oss för att bli långsiktiga medarbetare.

Tidsplan

Marknadsföring och rekrytering startade i slutet av september, deltagarna påbörjar sina studier i januari 2022, examineras i april och startar sina konsultuppdrag 25 april 2022.

- Detta är en spännande del i en långsiktig satsning vi gör för att bli fler medarbetare. Parallellt med våra andra rekryteringskanaler ser vi positivt på möjligheten att få in personer med olika bakgrunder och erfarenheter som sedan tränas utifrån de kompetensbehov just vi har, säger Johan Sandström, HR-chef på FRA. Att säkerställa att vi har rätt kompetens och medarbetare för att lösa vårt uppdrag, att bidra till ett starkt cyberförsvar för Sverige, är avgörande.

Här finns ytterligare information om programmet awacademy.se Länk till annan webbplats. finns på deras webbplats dit denna länk leder.