Myndighets­gemensam tävling inom IT-säkerhet

Den 9 april anordnar FRA tillsammans med Säkerhetspolisen och Must, Militära underrättelse och säkerhetstjänsten, tävlingen Undutmaning 2022 - Capture the flag (CTF). Tävlingen anordnas för att visa på myndigheterna som arbetsgivare, och för att attrahera personer som har den kompetens som eftersöks bland annat inom IT-säkerhet.

Capture the fag - bild angående tåvling inom IT-säkerhet den 9:e april 2022. Innehåller loggor från FRA, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen.

2022-03-31

CTF är en tävling där deltagare ska lösa olika typer av IT-säkerhetsrelaterade problem, enskilt eller i lag. Tävlingen består av olika kategorier som programmering, IT-forensik och krypto, där det göms flaggor i en typ av dolda lösenord som ska hittas. För varje flagga som hittas får deltagaren/laget poäng.

FRA har även tidigare genomfört aktiviteter tillsammans med Säkerhetspolisen och Must kopplat till rekrytering. Bland annat har vi medverkat tillsammans på arbetsmarknadsmässor. Den gemensamma CTF:en går av stapeln den 9 april 2022, och är en av de större aktiviteterna som verksamheterna har genomfört ihop. I samband med tävlingen kommer deltagarna även att bjudas in till ett event i slutet på april.

Då omvärlden förändras i en allt högre takt och att det råder stor konkurrens om den bästa kompetensen på arbetsmarknaden inom områden som exempelvis IT-säkerhet är förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens avgörande för att lyckas med myndighetens uppdrag. Att anordna en gemensam tävling är ett sätt att både lyfta myndighetens egna medarbetares kompetens, men även att ge potentiella medarbetare en inblick i respektive myndighets verksamhet.