Med anledning av händelsen i Stockholm

FRA lämnar stöd till Säkerhetspolisen i arbetet med att motverka terrorism.

2017-04-08

FRA kan inte kommentera enskilda händelser eller pågående fall, utan hänvisar alla frågor till Säkerhetspolisen.