Lös vårt höstkrypto!

Gnugga geniknölarna i höstmörkret med en uppgift ur vårt prov från 1942. Vi lottar vi ut tre FRA-muggar bland de inkomna rätta svaren. Sök telegrammens innehåll!

Text på gulnat papper. Samma text återfinns i nyhetstexten.

Uppgift ur ett prov på FRA från 1942.

2023-10-27

Denna tävling är nu avslutad. Scrolla längst ned för rätt svar.

Upgiften är hämtad ur ett prov från 1942 som syftade till att hitta begåvningar inom kryptoforcering.

Prov VI

Nedanstående två telegram har ingått i en hemlig korrespondens, om vilken man vet, att bokstäverna utbytts mot talvärden på något av följande tre sätt:

Tre alternativ för att byta bokstäver mot talvärden.

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

a=0
b=1
c=2
osv.

a=1
b=2
c=3
osv.

a=2
b=3
c=4
osv.


Vidare vet man, att när ett visst utbytesförfarande valts, så bibehålles det hela telegrammet igenom.

Sök telegrammens innehåll!

a) 114132712 19111514

b) 120 137 017 013 682 181 943 417

 

.

.

.

.

.

.

.

 

Facit

a) Anmäl saken (utbytesförfarande 2)

b) Man har angivit eder

Förklaring

Du löser uppgiften genom att testa de olika utbytesförfarandena tills du får en begriplig text. En klurighet är att det är svårt att veta om du ska ersätta en eller två siffror med en bokstav, exempelvis kan sifferföljden 12 antingen bli AB eller L om du använder utbytesförfarande 2. Du får helt enkelt prova dig fram tills du får en begriplig text.

Uppgift a kan uttydas både "Anmäl saken" och "Anmäl skon". Vi har gett rätt för Anmäl saken, eftersom det är en mer begriplig och logisk uttydning än Anmäl skon.