Kungligt besök på FRA

Fredagen den 1 juni 2018 besökte Kungen och Kronprinsessan FRA:s huvudkontor på Lovön för att informera sig om myndighetens verksamhet.

Kungen och Kronprinsessan med GD och ÖD.

Kungen och Kronprinsessan med FRA:s generaldirektör Dag Hartelius och överdirektör Charlotta Gustafsson.

2018-07-06

De fick bland annat föredragningar från FRA:s medarbetare om utvecklingen i närområdet, om hur FRA arbetar med frågor kopplade till internationell terrorism samt hur FRA bidrar till byggandet av ett nationellt cyberförsvar. FRA:s generaldirektör Dag Hartelius beskrev för Kungen och Kronprinsessan myndighetens utveckling och de utmaningar som FRA ser de kommande åren.