Kommentar med anledning av händelserna i Bryssel

En av de uppgifter som FRA har inom ramen för försvarsunderrättelseverksamheten handlar om att följa hur internationell terrorism utvecklas i allmänhet och eventuella kopplingar till Sverige i synnerhet.

2016-03-22

Vi följer bland annat organisation, finansiering och andra förutsättningar för internationell terrorism men kan också ge stöd i samband med enskilda händelser.

Exakt vilken typ av stöd som vi ger och när kan vi inte gå närmare in på, men vi bistår naturligtvis Säkerhetspolisen med vår kompetens och våra förmågor.

Tillsammans med Säkerhetspolisen och Must arbetar vi också inom ramen för NCT (Nationellt centrum för terrorhotbedömning).

I övrigt hänvisar vi till Säkerhetspolisen som har ansvaret för terrorismbekämpning i Sverige.

Säkerhetspolisen Länk till annan webbplats.  

NCT, Nationellt centrum för terrorhotbedömning Länk till annan webbplats.