Kölsträck­nings­cere­moni för nytt signal­spanings­fartyg

Fredagen den 15 juni hölls en så kallad kölsträckningsceremoni för Sveriges nya signalspaningsfartyg. Fartyget ska ersätta det nuvarande signalspaningsfartyget Orion.

Kölsträckning generaldirektör Dag Hartelius talar

FRA:s generaldirektör Dag Hartelius talar under cermonin. Foto: FRA.

2018-06-19

Ceremonin hölls på det polska varvet, Nauta, i Gdynia som SAAB Kockums anlitat för att bygga fartyget. I slutet av året ska fartyget sjösättas och i början av hösten 2019 kommer hon till Karlskrona för de slutliga installationerna och provkörning inför driftsättning sommaren 2020.