Kluring över påsken

Varva de vanliga äggen med att knäcka ett hemligt meddelande i vårt påskkrypto. Vi lottar ut tre FRA-muggar bland de inkomna rätta svaren. Välkommen att testa dina färdigheter!

Bildcollage med uppgift på gulnat papper, målade ägg och texten "Knäck vårt påskägg".

2024-03-27

Denna tävling är nu avslutad. Scrolla ned för att se facit.

Uppgiften kommer från ett prov vid FRA 1942 som syftade till att hitta begåvningar inom kryptoforcering.

Prov VIII

Följande texter, som man lyckats att delvis tyda, har ursprungligen varit skrivna på ett hemligt språk. Varje ord i det språket utgörs av fem bokstäver. Gruppens betydelse kan inte utläsas ur bokstäverna, utan måste förstås genom sammanhanget. Emellertid är den alltid densamma. Om till exempel ”xyzåä” i ett fall betyder ”krig” kan de inte i ett annat fall ha någon annan betydelse, inte ens ”krigs” eller ”krigets”.

I texterna har det vidare uppkommit luckor som markeras genom streck. Varje streck betyder ett bortfallet ord.

Försök att fullständigt tyda texterna! (Obs! Punkt är utsatt, men ej komma eller övriga skiljetecken.)

Texter

 1. Våra tidningar MNLOK alltsomoftast ONLPM av framstående statsmän PNQMO någon av de krigförande staterna NOPQR vederbörande gärna dröjer OQSRP _ idealtillstånd _ _ _ när hans land _ segern. Sådana uttalanden böra kanske _ med en TSPRQ _ då ju ännu ingen _ TUQRS _ kriget.
 2. Då det började väcka en TSPRQ _ att ministern ej infann sig PNQMO bestämd tid satte man sig i _ _ hans bostad _ _ man dock endast _ _ att han _ TUQRS.
 3. I ett ONLPM OQSRP TUQRS _ 1941 _ konung Christian det danska folket att genom oklanderlig inre och yttre disciplin _ _ sin hänsyn inför det svåra _ NOPQR landet _ sig.
  PNQMO överskådlig _ måste dock fredens dag komma och han _ TSPRQ _ att Tyskland då icke skulle _ _ sina löften utan MNLOK landet dess frihet och självständighet.

Skriv de fullständiga texterna för respektive text.

Scrolla ned för att se facit.


Facit

 1. Våra tidningar ÅTERGE alltsomoftast TAL av framstående statsmän INOM någon av de krigförande staterna VARUNDER vederbörande gärna dröjer VID det idealtillstånd som väntas råda när hans land vunnit segern. Sådana uttalanden böra kanske tas med en VISS skepsis då ju ännu ingen veta UTGÅNGEN av kriget.
 2. Då det började väcka en VISS oro att ministern ej infann sig INOM bestämd tid satte man sig i kontakt med hans bostad där man dock endast fick veta att han var UTGÅNGEN.
 3. I ett TAL VID UTGÅNGEN av 1941 uppmanade konung Christian det danska folket att genom oklanderlig inre och yttre disciplin visa sin hänsyn inför det svåra läge VARUNDER landet befann sig.
  INOM överskådlig tid måste dock fredens dag komma och han var VISS om att Tyskland då icke skulle svika sina löften utan ÅTERGE landet dess frihet och självständighet.
 • MNLOK = ÅTERGE
 • ONLPM = TAL
 • PNQMO = INOM
 • NOPQR = DÄR (eller VARUNDER)
 • OQSRP = VID
 • TSPRQ = VISS
 • TUQRS = UTGÅNGEN

Vi har godkänt både DÄR och VARUNDER som uttydning av NOPQR. Vi grattar Fredrik, Erik och Elisabeth som dragits som vinnare denna gång!