Informations­säkerhet — trender 2015

Så är titeln på den trendrapport som nu släpps på den årliga konferensen "Folk och Försvar" i Sälen. Rapporten har tagits fram som ett gemensamt arbete mellan FRA, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Polisen.

2015-01-13

Från FRA:s sida har vi valt att dels trycka på den säkerhetspolitiska dimensionen av informationssäkerhetsarbetet, dels på trender som påverkar det löpande arbetet med informationssäkerhet som är av stor vikt för våra myndigheter och företag för att skydda sina informationstillgångar.

Det är första gången som en trendrapport gemensamt tas fram av de inblandade myndigheterna.

Rapporten laddar du hem här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!  

The report in English: Information Security - Trends 2015: A Swedish Perspective Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.