Halvtid för Sommar­lovön

- onsdag eftermiddag den 26 juni

Tre dagar har gått och två återstår för de femton sextonåringar som  tillbringar en sommarvecka på FRA:s anläggning på Lovön.

Somarlovönelever

2019-06-26

Ungdomarna får övergripande orienteringar om olika aspekter av informationssäkerhet, exempelvis olika attackmetoder och hur dessa förebyggs, upptäcks och hanteras. De kommer från det kommunala gymnasiet Stockholm Science and Innovation School i Kista. I programmet ingår också orientering om exempelvis krypto, FRA:s angränsande verksamhetsområden samt en gruppuppgift som ungdomarna ska redovisa på fredag.

Syftet bakom Sommarlovön är att stimulera personer med rätt intresse och kompetens att överväga FRA som en framtida arbetsplats och bli en del av Sveriges cyberförsvar. Dessutom vill vi understryka det allmänna behovet av expertis inom IT-säkerhet – det är och kommer att fortsätta vara mycket stort, inom offentlig och privat sektor, i Sverige och globalt.

Fotnot:
Redan efter två dagar hade en av deltagarna funnit en tidigare okänd svaghet i en kommersiell programvara som FRA använder för utbildningsändamål, som FRA därför kunde rapportera!