Gott samarbete för Sveriges säkerhet

Idag dömdes två män vid Stockholms tingsrätt för bland annat grovt spioneri. Männen döms till livstids fängelse repsektive 9 år och tio månaders fängelse för att ha spionerat för Rysslands räkning och den ene av dem har varit anställd vid både Säkerhetspolisen och vid Försvarsmakten.

Logotyp FRA

2023-01-19

Att försvara Sverige mot främmande underrättelseverksamhet är ett lagarbete och att arbeta tillsammans med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten när det gäller hotet från främmande underrättelsetjänster är en av FRA:s viktigaste uppgifter.

FRA har bidragit till den här utredningen och stöttat Säkerhetspolisen och Försvarsmakten under arbetet med förundersökningen.