Gemensam kampanj om infor­mations­säkerhet

Nu går Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten och FRA ut med en gemensam informationskampanj om nyttan med att skydda sina informationstillgångar med nationellt godkända kryptosystem så kallade signalskyddssystem.

2015-02-12

Bakgrunden är den ökade medvetenheten om dataintrång och andra IT-relaterade hot som aktualiserat frågan om hur våra myndigheter och organisationer hanterar skyddsvärd information.

Signalskydd ska användas för att skydda information från obehörig insyn och påverkan när det gäller information som omfattas av sekretess och rör rikets säkerhet. MSB beslutar vilka civila myndigheter och samhällsviktiga verksamheter som kan få signalskyddssystem tilldelade, men man vill också göra landets myndigheter uppmärksamma på att skyddet kan ha stor relevans också i de fall där informationen inte direkt berör rikets säkerhet.

Mer information finns att läsa på www.informationssäkerhet.se/signalskydd Länk till annan webbplats.