GD FRA talar på Riks­konferensen i Sälen

Söndag 7 januari inleds Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen. På inledningsdagen medverkar FRA:s generaldirektör Björn Lyrvall som en av talarna.

Logga för Folk och försvar

2024-01-04

Björn Lyrvall framträder tillsammans med chefen för Säkerhetspolisen Charlotte von Essen och Thomas Nilsson, chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must. De tre talar under rubriken "Hoten mot Sverige - en perfekt storm?" och kommer ta sin utgångspunkt i den breda och komplexa hotbild som riktas mot Sverige.

Det övergripande temat för Rikskonferensen 2024 är centrerat kring svensk försvars- och säkerhetspolitisk identitet och vision.

Rikskonferensen genomförs årligen av föreningen Folk och Försvar sedan 1946 och kan följas bland annat via Sveriges Television.

Läs mer om konferensen på: www.folkochforsvar.se/themepage/folk-och-forsvars-rikskonferens-2024/ Länk till annan webbplats.