FRA uppmärk­sammar europeiska cyber­säkerhets­månaden

Den 1 oktober inleds den europeiska cybersäkerhets­månaden, som är en årligen återkommande EU-kampanj för att höja medvetandet om cyber­säkerhets­frågor.

Europeiska cybersäkerhetsmånaden

2020-10-01

FRA kommer att uppmärksamma detta genom att i sociala media höja intresset för de tio gemensamma rekommendationer kring cybersäkerhet som arbetats fram i samverkan med Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV), Post- och telestyrelsen (PTS) och Polisen. De gemensamma rekommendationerna i sin helhet finns här Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. och på de andra myndigheternas webbplatser.