FRA talade om cyberhot vid seminarium om it-och informationssäkerhet

FRA:s gd Dag Hartelius deltog idag, 15 november 2016, vid ett seminarium i Stockholm om it- och informationssäkerhetsfrågor arrangerat av Dagens Industri.

2016-11-15

Seminariet inleddes med att publiken fick ställa frågor till inrikesministern Anders Ygeman som bland annat berörde den nationella strategin för informationssäkerhet som regeringen arbetar med.

Därefter beskrev Dag Hartelius hotbilden från utlandet mot Sverige utifrån det FRA ser genom signalspaning mot utlandet och FRA:s kompetens inom informationssäkerhet.

Dag Hartelius berättade bland annat att Sverige utsätts kontinuerligt av angrepp från stater eller statsunderstödda aktörer. FRA ser tusentals aktiviteter varje månad kopplade till utländska nätverksoperationer. Bakom siffran finns såväl misslyckade som fullbordade angrepp och en mängd olika motiv och metoder. De aktörer FRA följer använder ofta avancerad skadlig kod och vill undvika upptäckt.

Till detta kommer angrepp från andra aktörer som till exempel kriminella nätverk och enklare former av angrepp som till exempel Ddos (överbelastningsattacker) som ofta får stor uppmärksamhet eftersom de drabbar många och är väldigt synliga.

Vid seminariet betonade Dag Hartelius vikten av att alla delar av samhället aktivt samverkar för att skapa ett starkt nationellt cyberförsvar. FRA kan bidra med en viktig del till ett svenskt cyberförsvar genom kunskap om angreppen och specialistkompetensen inom teknisk informationssäkerhet.  FRA bistår också Försvarsmakten i det uppdrag som de fått av regeringen gällande svensk aktiv förmåga inom cyberområdet.