FRA:s stöd till Säker­hets­polisen

Ett av FRA:s underrättelseområden handlar om att, genom signalspaning, få fram information om internationell terrorism. Det kan exempelvis handla om finansieringsfrågor eller om eventuella kopplingar till Sverige.

2015-11-18

Arbetet sker på uppdrag av Säkerhetspolisen som också är den huvudsakliga mottagaren av vår rapportering kring internationell terrorism. Rapporteringen sker såväl löpande som i samband med specifika händelser. Vi kan dock inte gå in på vilken typ av stöd eller underrättelserapportering som sker och när.

Tillsammans med Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säkerhetspolisen deltar FRA också i Nationellt Centrum för Terrorhotbedömning (NCT). NCT arbetar huvudsakligen med långsiktiga analyser och hotbildsbedömningar, till stöd för Säkerhetspolisens arbete med terrorismbekämpning.

Säkerhetspolisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.    

Fakta om NCT Länk till annan webbplats.