FRA:s general­direktör: Kunskap är Sveriges första försvars­linje

Den stora årliga Rikskonferensen om försvars- och säkerhetspolitik i Sälen har inletts. Cheferna för FRA, Säkerhetspolisen och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must gav en gemensam bild kring bredden och djupet av de hot som nu riktas mot Sverige: kriget, terrorhot, cyberattacker, påverkansoperationer och främmande underrättelseverksamhet, bland annat.

Björn Lyrvall. Foto: Ulf Palm

FRA:s generaldirektör Björn Lyrvall. Foto: Ulf Palm.

2024-01-08

– Hotbilden mot Sverige och svenska intressen har breddats och fördjupats. Hoten kommer från en lång rad aktörer, inom olika områden och i ett högt tempo. Det är på vissa sätt värre nu än när vi träffades för ett år sedan, sade FRA:s generaldirektör Björn Lyrvall.

Björn Lyrvall pekade också på arbetet med att skydda samhällets viktigaste verksamheter mot cyberangrepp:

– Att öka säkerheten är ett ansvar som åvilar alla organisationer. Det finns inga genvägar. En organisation, oavsett storlek, startar alltid resan mot bättre cybersäkerhet genom ett systematiskt it-säkerhetsarbete.

FRA:s generaldirektör underströk vikten av fortsatt nära samarbete mellan FRA, Säkerhetspolisen och Must som avgörande för Sveriges säkerhet:

– Oavsett var hoten kommer från och på vilken arena de uppträder är kunskap alltid Sveriges första försvarslinje. Tillsammans gör vi Sverige till ett svårt mål, sade Björn Lyrvall.

Se hela anförandet på Youtube/Folk och Försvar Länk till annan webbplats.

På Rikskonferensen samlas myndigheter inom både det militära och civila försvaret tillsammans med politiker och intresseorganisationer för att diskutera utvecklingen av svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Rikskonferensen, som avslutas på tisdag kväll, går att följa på SVT Forum och via folkochforsvar.se Länk till annan webbplats..

Läs mer om konferensen på folkochforsvar.se Länk till annan webbplats.