Fra.se var tillfälligt nere

I helgen låg FRA:s webbplats nere under ett antal timmar, vilket väckte ett visst mediaintresse. Det finns inga tecken på att störningen skulle ha orsakats av yttre påverkan.

Bild på FRA:s logga

2022-03-14

FRA:s hemsida är en ren informationssida. All FRA:s kärnverksamhet bedrivs i datasystem som är helt skilda från internet. Vårt arbete med cybersäkerhet och underrättelserapportering påverkas därför inte av att vår publika webbplats tillfälligt är oåtkomlig.