FRA och Ukraina­krisen

Vi har de senaste veckorna fått flera frågor om vad FRA gör relaterat till Ukrainakrisen. Vår verksamhet pågår, dygnet runt, året om, för Sveriges säkerhet och integritet, och FRA följer förstås utvecklingen i vårt närområde.

Foto på jordglob över Europa med Ukraina i centrum av bilden.

2022-02-01

Det som sker är en allvarlig säkerhetspolitisk kris och FRA fungerar bland annat som en larmklocka för hoten mot Sverige. Genom signalspaningen får svenska beslutsfattare både tidig förvarning och tillgång till egen information. Och genom FRA:s arbete inom informationssäkerhet bidrar vi till skyddet av Sverige och svenska intressen.

Hoten mot Sverige är komplexa och en del av dem utspelar sig i cyberdomänen. På underrättelsetjänsten FRA arbetar vi just nu hårt för att förse exempelvis regeringen och Försvarsmakten med ett bra underlag för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Dessutom är behovet av vår kompetens på cyberförsvarsområdet större än någonsin. Det är i en säkerhetspolitiskt spänd situation som denna som ett land verkligen har nytta av att ha egna trovärdiga underrättelser.