FRA kommenterar artikel i Svenska Dagbladet

I en artikel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om signalspaning i Svenska Dagbladet (dit länken leder) som publicerades lördagen 5 juni påstods bland annat att det finns avtal som ger USA direkttillgång till svenska internetkablar.

FRA:s logotyp

2021-06-07

Detta är fel. Inget annat land får direkt tillgång till internetkablar som går genom Sverige eller till FRA:s inhämtningssystem.

Bakgrunden till artikeln är de uppgifter som publicerades i flera medier i slutet av maj kring ett amerikanskt-danskt samarbete. FRA tar inte ställning till dessa medieuppgifter.

Däremot vill vi åter passa på att belysa hur FRA:s samarbete med internationella partners fungerar.

När FRA samarbetar med andra länder sker all eventuell överföring av uppgifter på FRA:s villkor och när material överförs sker det enligt principer som kontrolleras av FRA.

FRA har enligt lagstiftningen rätt att samarbeta med andra länder. Internationella samarbeten sker efter regeringens närmare bestämmande. Samarbetena måste tjäna den svenska statsledningen och det svenska totalförsvaret och får inte vara till skada för svenska intressen. FRA:s signalspaning får bara ske i vissa bestämda syften och måste följa den inriktning som beslutas av regeringen.

Försvarsunderrättelsedomstolen måste ge tillstånd till inhämtningen.

FRA:s internationella samarbeten har vid flera tillfällen granskats av SIUN, Statens inspektion för Försvarsunderrättelseverksamheten, som är det huvudsakliga tillsynsorganet för FRA.

- Sammanfattningsvis får alltså ett annat land inte koppla in sig på svenska kablar med stöd av FRA och ett annat land får inte heller inrikta FRA:s signalspaning. säger Ola Billger, FRA:s kommunikationschef.