FRA-knäck 4 – Sök den ur­sprungliga texten

Inför varje advent bjuder vi på ett FRA-knäck att lösa under helgen. Varje vecka lottar vi ut tre FRA-muggar bland de inkomna rätta svaren. Välkommen att testa dina färdigheter!

Siffran 4 på svart bakgrund (grafik)

2022-12-16

Denna tävling är avslutad. Scrolla längst ned på sidan för att se rätt svar.

Prov XXVIII

Inom var och en av följande texter har orden kastats om, så att det uppstått rena meningslösheter. Sök den ursprungliga texten! (Obs: Texterna i a, b och c utgör ett fortlöpande sammanhang.)

  1. A: den utmärkta intresserade kustremsa som tillhörde konungen för naturliga havet utestängde från land hans hamnar försedda med grad i X-land men hög sig eget
  2. B: genom främmande ministrars erövringar beslöt den krigiska lusten söka för sina han var på köp ehuru icke inrådan att förvärva honom
  3. C: tiden inledde regeringen på bristande underhandlingar därför kommo X-ländska grund ut av dessa men han draga enighet på att inom den
Faksimil av Prov XXVIII - transkribrering finns högre upp på denna sida

Faksimil av Prov XXVIII - transkribrering finns högre upp på denna sida.

Rätt svar

  • A: Konungen intresserade sig i hög grad för den med utmärkta naturliga hamnar försedda kustremsa som tillhörde X-land men utestängde hans eget land från havet.
  • B: Ehuru lusten för krigiska erövringar icke var honom främmande beslöt han på sina ministrars inrådan att söka förvärva den genom köp.
  • C: Han inledde därför underhandlingar men dessa kommo att draga ut på tiden på grund av bristande enighet inom den X-ländska regeringen.

Det finns några varianter på svaret med ändringar i ord- och satsföljden, dessa godkänns så länge resultatet är språkligt korrekt.

Det var den sista klurigheten för i år. Vi återkommer med fler klurigheter under 2023. Följ oss på Twitter eller Linkedin för att inte missa dem.