FRA-knäck 3: Bilda en begriplig mening!

Denna tävling är nu avslutad. Scrolla längst ned för att se facit.

Inför varje advent bjuder vi på ett FRA-knäck att lösa under helgen. Varje vecka lottar vi ut tre FRA-muggar bland de inkomna rätta svaren. Välkommen att testa dina färdigheter!

Uppgift ur ett prov på gulnat papper.

Den aktuella uppgiften från provet på FRA 1942.

2023-12-15

Årets knäck kommer alla från prov vid FRA 1942 som syftade till att hitta begåvningar inom kryptoforcering. Skicka ditt svar på FRA-knäck 3 till pysselsvar@fra.se senast onsdag 20 december 2023. Skriv ”FRA-knäck 3” i ämnesraden.

Facit läggs ut på den här sidan kommande fredag.

Knäck 3 – Prov XXV

A) Utbyt i nedanstående talföljd de enskilda talen mot bokstäver, så att en begriplig mening bildas!

För att finna bokstäverna måste man använda tabell 1 och tabell 2. Varje tal i tabell 1 motsvaras av en bokstav på samma rad i tabell 2. Antages t.ex. sålunda ”23” vara ”u”, så kan icke något annat tal vara ”u” och ej heller någon annan bokstav än ”u” vara ”23”.

10 – 7 – 6 – 23 – 2 – 12 – 13 – 11 – 6 – 11 – 13 – 26 – 8 – 20 – 13 – 10 – 20 – 21

Tabell 1

23

6

7

12

25

8

20

21

17

2

24

29

22

9

13

18

10

11

16

14

15

21

8

3

13

31

22

32

16

11

17

24

14

10

26

27


Tabell 2

s

t

u

v

m

n

o

p

a

b

c

d

r

å

ä

ö

e

f

g

h

k

l

m

n

x

y

r

å

c

d

e

f

g

h

i

j


B) Översätt följande ords bokstäver till tal: Afton, haft, haj.


Facit:

A)
gustav reser imorgon

B)
2 16 23 20 21,
14 2 16 23,
14 2 27

Vi gratulerar Mattias, Anders och Kicki som dragits som vinnare denna gång!