FRA-knäck 2: Vem har svarat rätt?

Inför varje advent bjuder vi på ett FRA-knäck att lösa under helgen. Varje vecka lottar vi ut tre FRA-muggar bland de inkomna rätta svaren. Välkommen att testa dina färdigheter!

Maskinskrivet prov på gulnat papper.

Den aktuella uppgiften från provet på FRA 1942.

2023-12-08

Denna tävling är nu avslutad! Scrolla längst ned för att se facit.

Årets knäck kommer alla från prov vid FRA 1942 som syftade till att hitta begåvningar inom kryptoforcering. Skicka ditt svar på FRA-knäck 2 till pysselsvar@fra.se senast onsdag 13 december 2023. Skriv ”FRA-knäck 2” i ämnesraden.

Knäck 2 – Prov IV

Två av de tjugofem bokstäverna i nedanstående bokstavsföljd intaga ur minst två synpunkter en särställning. De synpunkter, som markera den ena bokstavens särställning, markera också den andras. Vilka äro de två bokstäverna och de två för dem gemensamma synpunkterna?

Fem personer, A, B, C, D och E ha svarat på denna fråga. Ni skall nu avgöra, vem som svarat fullt riktigt och varför de andras svar äro felaktiga!

Bokstavsföljd

Bokstavsföljd rad 1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ä

A

J

E

k

Ä

Å

Y

Ä

S

E

t

Ä

Å

E


Bokstavsföljd rad 2.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ö

Ä

E

h

Ö

l

Ä

E

b

D

Personernas svar

A) Bokstäverna E på 4:e och 11:e platserna. De stå mellan bokstäverna J och k, respektive S och t. De stå mellan efter varandra följande bokstäver i alfabetet.

B) k och t på 5:e och 12:e platserna. De äro små bokstäver, som stå omedelbart före Ä. De äro små bokstäver, som stå omedelbart efter E.

C) Bokstäverna Ä på 6:e och 13:e platserna. De stå mellan liten bokstav och Å. Den lilla bokstaven föregås omedelbart av E i båda fallen.

D) k och t på platserna 5 och 12. De äro små bokstäver. De stå mellan E och Ä.

E) k och t på platserna 5 och 12. De äro konsonanter, som stå mellan E och Ä. De stå omedelbart framför bokstavsparet Ä Å.

Scrolla ned för facit!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facit

Det korrekta svare är E. Det är det enda alternativet där båda villkoren uppfylls och är unika för dessa bokstäver. I alla de andra alternativen finns det andra bokstäver som också uppfyller något av villkoren.

A) Även Y på position 8 står mellan Å och Ä, som är på varandra följande bokstäver i alfabetet.

B) Även l på position 21 står omedelbart före Ä.

C) Även t på position 12 föregås omedelbart av E.

D) Även Ö på plats 16 står mellan E och Ä.