FRA-knäck 2 – Tyd texterna

Inför varje advent bjuder vi på ett FRA-knäck att lösa under helgen. Varje vecka lottar vi ut tre FRA-muggar bland de inkomna rätta svaren. Välkommen att testa dina färdigheter!

Vit siffra två teckensnitt IBM Plex Sans på svart botten

2022-12-02

Faksimil på prov XXIII från 1942. Texten finns återgiven längre ed på denna webbsida.

Faksimil av provet. Transkribering av dess text finner du nedanför denna bild.

Denna tävling är avslutad. Scrolla längst ned för att se facit.

Vårt andra knäck är från ett prov på FRA 1942, som syftade till att hitta begåvningar inom kryptoforcering.

Prov XXIII

I följande texter har varannan bokstav i orden utelämnats. Ordens begynnelsebokstäver finns med. Exempelvis: F-y-a-e-å-e-k-m-e- = Flygaren återkommen.

Antalet ord anges med en siffra efter texten. Texterna utgör korta meddelanden av militär natur eller militära order.

Försök att tyda texterna!

1. S-r-n-b-o- 2

2. S-n-f-r-t-r-n-n-o-e-e-b-r- 3

3. V-l-s-m-a-f-l-t-l-b-k-s-a-e- 3


Facit

  1. Spräng bron
  2. Sänd förstärkning omedelbart
  3. Våldsamt anfall tillbakaslaget