FRA-knäck 1 – Vilka ord gillar Gun?

Inför varje advent bjuder vi på ett FRA-knäck att lösa under helgen. Varje vecka lottar vi ut tre FRA-muggar bland de inkomna rätta svaren. Välkommen att testa dina färdigheter!

Vit siffra ett teckensnitt IBM Plex Sans på svart botten

2022-11-25 Uppdaterad 2022-12-02

Tävlingen är nu avslutad. Scrolla längst ned för att se facit.

Vårt första knäck testar dina analytiska egenskaper.

Gun gillar en viss typ av ord. Hon gillar orden:

  • • And men inte mås
  • • Butter men inte sur
  • • Fat men inte tallrik
  • • Gem men inte klammer
  • • Slug men inte listig

Vilket av orden i var och ett av dessa par gillar hon?

  • • far eller mor
  • • ko eller get
  • • maka eller make
  • • haka eller kind

Facit

a) Far
b) Get
c) Make
d) Kind

Gun gillar engelska ord.