FRA-knäck 1: Sök telegramtexten!

Inför varje advent bjuder vi på ett FRA-knäck att lösa under helgen. Varje vecka lottar vi ut tre FRA-muggar bland de inkomna rätta svaren. Välkommen att testa dina färdigheter!

Gulnat papper med en uppgift ur ett prov.

Den aktuella uppgiften från provet på FRA 1942.

2023-12-01

Denna tävling är nu avslutad. Scrolla längst ned för att se facit.

Årets knäck kommer alla från prov vid FRA 1942 som syftade till att hitta begåvningar inom kryptoforcering.

Knäck 1 – Prov XXXIV

I nedanstående telegram har man dolt den ursprungliga texten. Telegrammet tillhör en hemlig korrespondens, om vilken man vet, att siffror och bokstäver motsvara varandra på följande sätt:

a=0
b=1
c=2
d=3
e=4
f=5
g=6
osv.

Sök den ordagranna telegramtexten!

Telegram:

Cabjbhcabibjbdibdgebd bebjibbbbbhcgcbabbig fchbh cbibdbjebhbehbecb

Scrolla ned för att se facit.


Facit

Utrustningen otillräcklig för vinterbehov.

Inledningsvis var två bokstäver i telegrammet felaktigt avskrivna, vilket rättades samma dag. De som lämnat in svar baserade på den felaktiga avskriften har godkänts om de stämmer i övrigt.

Tack till alla som medverkat och skickat in svar! Tre lyckliga vinnare har meddelats och koppar är på väg.