FRA, Försvars­makten, MSB och Säkerhets­polisen skapar ett nationellt cyber­säker­hets­center

Regeringen har beslutat att FRA, Försvarsmakten, MSB och Säkerhets­polisen tillsammans ska skapa ett nationellt cyber­säkerhets­center. Verksamheten ska inledas under 2021.

Illustration av trafiksignal som visar grönt ljus för ett Cybersäkerhetscenter

2020-12-10

Cyberangrepp av olika typer pågår ständigt och riktas mot allt som är kopplat till internet och alla som använder det.

– Det finns ett starkt behov av ett nationellt cybersäkerhetscenter, säger FRA:s generaldirektör Björn Lyrvall.

– Cyberattacker pågår här och nu. De riktas mot samhällsviktiga institutioner och funktioner, mot infrastruktur, forskning och näringsliv. Genom det nya centret kan myndigheternas goda samarbete fördjupas ytterligare och stärka motståndskraften i vårt samhälle.

Sverige behöver vässa förmågan att skydda sig mot cyberangrepp, hantera pågående angrepp och minimera skadorna efter angrepp. Cyberangrepp har oftast sitt ursprung hos statsaktörer och i kriminell verksamhet. Den som utsätts löper stor risk att förlora information, funktionalitet, ekonomiska tillgångar och förtroende. Dessa förluster kan i nästa steg utgöra allvarlig skada för människor, vårt öppna samhälle och dess välstånd.

För att öka samhällets förmåga att motverka cyberangrepp har regeringen fattat beslut Länk till annan webbplats. om att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter. Uppdraget har gått till FRA, Försvarsmakten, MSB och Säkerhetspolisen.

Redan då regeringen först aktualiserade tanken på ett sådant center – för runt två år sedan – valde dessa myndigheter att inleda fördjupad myndighetssamverkan. Ett resultat av denna samverkan är två rapporter, som du kan ladda hem genom att klicka på dessa länkar; (Cybersäkerhet i Sverige 2020 – hot, metoder, brister och beroenden Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. och Cybersäkerhet i Sverige 2020 - rekommenderade säkerhetsåtgärder Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.) om hur cyberhotet ser ut, samt hur det kan hanteras av myndigheter och företag. I övrigt utgör den fördjupade samverkan en god grund för det nationella cybersäkerhetscentret när det nu ska ta praktisk form och inleda sitt arbete.

Beslutet presenterades vid en presskonferens Länk till annan webbplats. (som du kan se genom att klicka på denna länk) med statsråd och generaldirektörerna för de berörda myndigheterna.

FRA har två uppdrag: dels att genomföra signalspaning och dels att vara en expertmyndighet inom cybersäkerhet. Dessa två uppdrag kompletterar och drar nytta av varandra.

FRA hanterar framför allt sådana cyberattacker som utförs av statliga angripare och som riktas mot våra mest samhällsviktiga funktioner. Därtill bistår FRA myndigheter och statliga bolag inom cybersäkerhet.