FRA föreslås få mer anslags­medel

Försvarsminister Peter Hultqvist gästade onsdagen 30 augusti FRA och presenterade regeringens förslag till förstärkta anslagsmedel för FRA och Must (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten).

.Generaldirektör Hartelius, försvarsminister Hultqvist och Must-chefen Karlson

FRA:s gd Dag Hartelius, försvarsminister Peter Hultqvist och Gunnar Karlson, chefen för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must hos FRA. Foto: FRA.

2017-08-30

Försvarsministern lyfte fram betydelsen av försvarsunderrättelseverksamheten i totalförsvarsperspektivet.

Den föreslagna förstärkningen för FRA:s del kommer främst att användas för att stärka FRA:s förmåga inom kontraterrorism och informationssäkerhet.

- Detta kommer att ge oss bättre förutsättningar att ge våra uppdragsgivare det stöd de behöver inom båda dessa viktiga områden. Inte minst handlar det för FRA:s del om att fortsätta bygga det digitala totalförsvaret tillsammans med andra myndigheter, säger FRA:s generaldirektör Dag Hartelius.