FRA följer kriget i Ukraina

Just nu pågår ett krig i Europa. Vi i Sverige behöver enskilt och tillsammans värna vår frihet, självständighet och handlingsfrihet. Rysslands invasion av Ukraina påverkar Europas och Sveriges säkerhet. I det nuvarande läget har FRA en viktig roll att spela. 

Stridsvagnar. Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle och alltså inte i Ukraina.

2022-03-03

Den situation som nu råder kan komma att pågå under lång tid och Sverige behöver agera därefter. Det ställer krav på såväl omedelbar skärpa som långsiktigt fokuserad uthållighet för alla berörda myndigheter. Tillsammans med andra myndigheter arbetar FRA för vår gemensamma trygghet och säkerhet.

FRA följer fortlöpande utvecklingen i kriget i Ukraina. Vi rapporterar om såväl militära som politiska skeenden i omvärlden till regeringen och Försvarsmakten. Vi har erfarenhet ända sedan andra världskriget av att följa krig och konflikter. Det är i situationer som den nuvarande som ett land verkligen har nytta av egna trovärdiga underrättelser.

Vi bidrar även till Sveriges cybersäkerhet genom att hjälpa andra statliga myndigheter att stärka sitt skydd mot cyberattacker. Vårt högteknologiska samhälle är beroende av våra digitala kommunikationer, och cyberdimensionen är viktig i en modern konflikt.

Sverige utsätts för ständig påverkan som utmanar vår demokrati. Öppen och dold påverkan sker hela tiden mot Sverige. Påverkansoperationer som kan ha som syfte att undergräva våra värderingar, skapa misstänksamhet och splittra oss. Även när det gäller att motverka denna typ av verksamhet har FRA en viktig roll att spela. Vi följer utländska påverkansoperationer, och genom att vara i kärnan av det svenska cyberförsvaret minskar vi förutsättningarna och spelutrymmet för hybridoperationer mot Sverige.