FRA domare på Cyber Challenge

Sedan fyra år tillbaka anordnar Försvarshögskolan tävlingen Cyber Challenge. De tävlande är lag från svenska universitet och högskolor som anmält sig till tävlingen. I årets tävling den 31 januari var bland andra Charlotte Lindgren och Arvid Kjell från FRA domare.

Challengedomare frän FRA

Arvid Kjell och Charlotte Lindgren var två av domarna i den nationella tävlingen Cyber Challenge på Försvarshögskolan.

2019-02-05

- De 18 tävlande lagen hade före tävlingen fått till sig ett nationellt ansträngt cybersäkerhetsscenario, säger Arvid Kjell. Med högst 500 ord skulle de redovisa en policylösning för de tänkta mottagarna regering och andra strategiskt viktiga beslutsfattare. Under tävlingen fick lagen även hålla en muntlig briefing för oss domare, vi gav feedback och ställde frågor och gav slutligen de olika lagen poäng. Det tio bästa lagen gick sedan vidare till en andra omgång.

I den andra omgången utsattes de kvarvarande lagen för en stressande tidspress. Hotbilden eskalerade. En tio minuter lång briefing avbröts efter fem minuter då hotbilden hade förvärrats ytterligare. Lagen tvingades nu justera lösningar på kort tid.

Precis som i första omgången satte tävlingens domare poäng på de olika lagen. De tre bästa lagen, Cyber Defence Force, Cyberbusters och Epsilon, går alla vidare till den internationella tävlingen på GCSP, Geneva Centre for Security Policy, i april. FRA önskar dem lycka till!