FRA deltar på årets SAMFI-konferens

Samverkansgruppen för informationssäkerhet, SAMFI:s, årliga konferens hålls den 1 - 2 september i Folkets Hus i Stockholm.

2015-08-28

FRA deltar i föreläsningar med rubrikerna " Vilka är trenderna inom informationssäkerhetsområdet och hur möter vi bäst utvecklingen?", "Mobilitet - förutsättningar och utmaningar" och "Signalskydd kan skydda mer än rikets säkerhet", samt som utställare.

Konferensen samlar runt 600 deltagare, de flesta av dem är representanter från olika svenska myndigheter. SAMFI består av sex myndigheter (FRA, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Polisen, Post- och telestyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) med ett särskilt ansvar i informationssäkerhetsfrågor.

Läs mer om SAMFI på www.informationssakerhet.se Länk till annan webbplats.