FRA är Månadens biokampanj

I takt med ökade omvärldshot växer FRA kraftigt, och myndighetens stora rekryteringskampanj är live sedan några veckor. Huvudfilmen i kampanjen har visats i bioreklam och utsågs idag 19 mars till Månadens biokampanj av Filmstaden.

Kvinna med hörlurar framför datorskärmar med grafer och karbild.

2024-03-19

Under vintern har en film från FRA visats som bioreklam på alla Filmstadens biografer. Den utsågs den 19 mars till Månadens biokampanj i februari, vilket betyder att det är den film som biobesökarna uppskattade mest, utifrån flertalet parametrar så som engagemang, relevans och berörande. FRA:s film stack ut med genomgående höga värden i Syno-mätningen och att fler än vanligt ansåg att budskapet i filmen var relevant.

Filmstadens motivering lyder:


”För att öka kännedomen och samtidigt förklara en komplicerad omvärld krävs det att man får prata till punkt. Månadens vinnare har verkligen fångat biopublikens uppmärksamhet och lyckats beröra, skapa liking och engagemang.”

– Detta är väldigt roligt och hedrande för oss på underrättelsetjänsten FRA och ett kvitto på att vi gör rätt i vår kommunikation. I en osäker tid är det viktigt att peka på hur vi bidrar till skyddet av Sverige och demokratin. Den här filmen är resultatet av ett väldigt bra samarbete med Intellecta och Creo och en del av en större kampanj under vintern och våren, säger Ola Billger, kommunikationschef på FRA.

Fiktiva miljöer för att skydda verksamheten

Att ta fram en kampanj för en underrättelsetjänst kommer med utmaningar. Till exempel har fiktiva filmmiljöer fått byggas upp då det är förbjudet att filma innanför det taggtrådsomgärdade området på FRA:s högkvarter på Lovön utanför Stockholm.

– Vi jobbar med topphemlig signalspaning och cybersäkerhet, och kan inte riskera att något som inte ska komma ut kommer ut. Det innebär en del omvägar och gjorde att vi fick skapa fiktiva miljöer för att kunna producera film, berättar Ola Billger.
Utöver den köpta kampanjen har FRA skapat cyberutmaningar online för att testa kunskaper i samband med rekrytering. Vägar till utmaningarna är insmugna i filmerna på sociala medier och bio.

Se filmen: Riksomfattande kampanj för att bli fler

Filmstaden: Månadens kampanj Länk till annan webbplats.