FRA 80 år

Idag är det 80 år sedan FRA bildades officiellt som självständig myndighet. Då som nu är det krig i Europa och vår signalspaning ger fortfarande viktiga underlag för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Men verksamheten har också breddats under årens lopp.

FRA 80 år, kontorslandskap och dataoperatör med texten FRA 80 år - 1942 - 2022.

2022-07-01

Den 1 juli 1942 bildades FRA som självständig myndighet, under namnet Försvarsväsendets Radioanstalt, med signalspaning och kryptoforcering som verksamhetsområden. Verksamheten hade dessförinnan bedrivits inom Försvarsstaben.

Under andra världskriget var FRA:s rapportering ett viktigt stöd för den svenska statsledningen i deras strävanden att hålla Sverige utanför kriget. FRA forcerade ett antal länders krypterade meddelanden, men den viktigaste framgången var den mot den tyska så kallade G-skrivaren.

Under det kalla kriget kom FRA att bli något av en larmklocka i det svenska invasionsförsvaret. Det var viktigt med förvarning för att kunna mobilisera det svenska försvaret, och där spelade FRA en viktig roll. FRA kunde följa det kalla kriget över Östersjön från första parkett, och rapporteringen kunde ofta ge viktiga insikter i kriser och incidenter.

Efter det kalla krigets slut och murens fall 1989 fick FRA bredare uppgifter i en globaliserad värld, bland annat med att stödja svenska militära insatser utomlands.

På 2000-talet har också cyberförsvar och stöd till arbetet med att motverka terrorism blivit viktiga uppgifter för FRA.

Klicka på denna länk för att läsa mer om vår historia