Förslag om översyn av signal­spanings­lagen

I regeringens försvarspolitiska proposition föreslås en översyn av signalspaningslagen. I debatten har även nämnts att den del av lagen där det sägs att FRA inte får inhämta trafik där både avsändare och mottagare befinner sig i Sverige bör ses över.

Faksimil av Regeringens proposition 2020/21:30

2020-10-16

FRA välkomnar rent allmänt en översyn av signalspaningslagen. Lagen är över tio år gammal och bara det gör att det kan finnas skäl att se över den. Den kom dessutom till i ett helt annat säkerhetspolitiskt läge. Sedan 2009 har säkerhetshotet i närområde ökat, hotet från terrorismen har ökat och cyberangrepp är ett mer påtagligt hot.

FRA:s signalspaning riktas bara mot utländska förhållanden, men det finns flera tillfällen när utländska förhållanden sträcker sig in i Sverige. Det gäller till exempel terrorism, främmande underrättelseverksamhet eller utländska cyberangrepp mot mål i Sverige. Som lagen är skriven nu så får FRA inte spana när både sändare och mottagare befinner sig i Sverige, även om det gäller ett utländskt förhållande.

I praktiken innebär det att om två utländska underrättelseofficerare befinner sig i Sverige och kommunicerar med varandra så får vi inte spana på dem. Vi får bara spana om de kommunicerar med utlandet. Samma sak gäller två terrorister från en internationell terrororganisation som planerar ett attentat.

Paragrafen om förbud mot inhämtning av trafik där både sändare och mottagare befinner sig i Sverige var avsedd som en förstärkning av integritetsskyddet för svenskar när den kom till, men då förutsåg man inte helt de effekter det skulle få i dagens säkerhetspolitiska klimat.

Integriteten är en viktig aspekt och det finns ett starkt skydd i nuvarande lagstiftning. En domstol prövar ansökningarna om signalspaning, och en tillsynsmyndighet med full insyn granskar vad vi gör i efterhand. Det finns ett integritetskyddsråd och vi granskas också av Datainspektionen. Vem som får inrikta signalspaning är begränsat och det är tydligt reglerat för vilka ändamål FRA får bedriva signalspaning. Personuppgiftshanteringen vid FRA:s signalspaning är tydligt reglerad i en särskild lag.