Förhöjd hotnivå

FRA är medlem i Samverkansrådet mot terrorism. Idag den 18 november har Säkerhetspolischef Anders Thornberg beslutat att höja hotnivån när det gäller terrorism riktad mot Sverige.

2015-11-18

Hotnivån har höjts ett steg från förhöjt (3) hot till högt (4) hot på en femgradig skala där nivå fem är högsta hotnivån. För ytterligare information, gå in på Säkerhetspolisens webbsida www.sakerhetspolisen.se   http://www.sakerhetspolisen.se/

Läs mer om Samverkansrådets arbete Länk till annan webbplats.