DI ger godkänt för FRA:s åtgärder efter kritik

Datainspektionen (DI) granskade under 2016 behandlingen av personuppgifter inom FRA:s försvarsunderrättelseverksamhet. FRA fick då godkänt på fem av sex områden som granskades men kritik för att ha varit för långsam med att införa en central logganalysfunktion.

2017-07-03

FRA har redovisat sina åtgärder till DI i enlighet med föreläggandet i inspektionsbeslutet.

Datainspektionen bedömer nu att de åtgärder FRA vidtagit varit adekvata och att FRA fullgjort det som ålades myndigheten i samband med inspektionen 2016.

DI:s beslut Pdf, 282.7 kB, öppnas i nytt fönster.