Delbe­tänkande från Integritets­kommittén

Integritetskommittén, som tillsattes av regeringen våren 2014, har inkommit med sitt delbetänkande.

2016-06-14

Integritetskommitténs uppdrag är att utifrån ett individperspektiv kartlägga och analysera risker för intrång i den personliga integriteten som kan uppkomma i samband med användning av informationsteknik. I delbetänkandet presenteras en översiktlig beskrivning av faktiska och potentiella integritetsrisker ur ett individperspektiv. Beskrivningen omfattar en stor bredd av frågor inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Läs sammanfattningen Pdf, 152.6 kB, öppnas i nytt fönster.   

Läs hela betänkandet Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.