Datainspek­tionen genom­för tillsyn av FRA:s person­uppgifts­hantering

Under 2016 kommer Datainspektionen att genomföra en tillsyn av FRA:s personuppgiftshantering.

2015-12-29

Tillsynen utgör en del av Datainspektionens fortlöpande granskning av FRA och kommer bland annat att följa upp Datainspektionens tidigare inspektion av FRA Länk till annan webbplats. som gjordes på uppdrag av regeringen 2010. Den kommer även att att ta upp ett ärende Pdf, 47.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Siuns-inspektioner_Sammanstallning.pdf) av principiell natur som har anmälts av Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN) under 2015.