Dag Hartelius på cyber­försvars­dagen

Onsdagen 13 februari gick den årliga Cyberförsvarsdagen av stapeln för fjärde gången. SOFF organiserade i samverkan med FRA, Försvarsmakten och MSB.

Cyberförsvarsdagen Dan Eliasson, generaldirektör MSB, Dag Hartelius, generaldirektör FRA, Fredrik Robertsson, CIO Försvarsmakten och Robert Limmegård, generalsekreterare SOFF.

Dan Eliasson, generaldirektör MSB, Dag Hartelius, generaldirektör FRA, Fredrik Robertsson, CIO Försvarsmakten och Robert Limmegård, generalsekreterare SOFF.

2019-02-13

FRA:s generaldirektör Dag Hartelius inledde dagens program tillsammans med kolleger från de övriga myndigheterna. Han sa bland annat:

-Med en exportandel av BNP på 45 procent, innebär cyberattacker för att stjäla innovationer angrepp på såväl säkerhet och välstånd. Men det finns idag goda exempel på hur man förbättrar sin cybersäkerhet; det finns ingen anledning till nattsvart pessimism.

-Just nu arbetar vi tre myndigheter, tillsammans med Säkerhetspolisen, för att kartlägga vad svenskt cyberförsvar behöver framöver. Vi kommer att finna både överlappningar och brister. På så sätt ser vi hur ett framtida nationellt cybersäkerhetscenter ska se ut och fungera.

-Kompetensfrågorna är viktiga, vi måste ha fler i samhället som kan dessa frågor. FRA kommer nästa år att ha en roll i Försvarsmaktens utbildning av cybersoldater.

- Vi försöker också göra lite annorlunda saker. Ett exempel är att vi ute på Lovön kommer att hålla en liten sommarskola för tio-tolv sextonåringar. Under en vecka kommer de att få lite grunder i tekniskt informationssäkerhet. Vi kallar det Sommarlovön.

Under Cybersäkerhetsdagen diskuteras många olika ämnen av betydelse för svenskt cyberförsvar. För ytterligare information hänvisas till SOFF (soff.se Länk till annan webbplats.).