Cybersäkerhet i pandemi­tider

Konsekvenserna av den pågående pandemin har medfört utmaningar för cybersäkerheten i Sverige. Nya skyddsvärden har uppstått, snabb anpassning till arbete på distans har skapat potentiella digitala säkerhetsbrister och hotaktörer har utnyttjat pandemin för att hitta sårbarheter. Detta konstaterar Försvarets Radioanstalt tillsammans med fem andra myndigheter i rapporten Cybersäkerhet i Sverige – i skuggan av en pandemi.

Illustration till rapporten Cybersäkerhet i Sverige i skuggan av en pandemi visar ett antal teckningar med olika former av säkerhetshot

2021-04-16

Under 2020 ställdes många verksamheter i Sverige inför stora utmaningar med anledning av pandemin. Hotaktörerna fortsatte som vanligt och utökade dessutom sitt underrättelsebehov. Vissa statliga aktörer har ökat sitt intresse för sjukvårdsrelaterade frågor.

Informationsinhämtning genom it- och nätverksoperationer är ett allvarligt och konkret hot mot svenska intressen. Ett stort antal statliga och kriminella hotaktörer har förmåga att genomföra cyberangrepp i samhällskritiska it- och nätverkssystem. Angrepp sker hela tiden och försöken blir alltmer avancerade i takt med teknikutvecklingen och digitaliseringen.

I rapporten Cybersäkerhet i Sverige – i skuggan av en pandemi redogörs dels myndigheternas bild av hur hotaktörer har agerat under pandemin, dels hur svenska verksamheter har agerat. Vidare sammanfattar rapporten vilka lärdomar som hittills kan dras samt beskriver rekommenderade åtgärder för att motverka de cybersäkerhetsbrister som riskerar att uppstå vid kriser likt pandemin.

Rapporten är framtagen inom ramen för den fördjupade myndighetssamverkan som ligger till grund för det nya nationella cybersäkerhetscentret, NCSC. Bakom rapporten står Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen (PTS) samt Säkerhetspolisen.

Du kan ladda ner den fullständiga rapporten Cybersäkerhet i Sverige genom att klicka här Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.!

Rapporten, såväl som tidigare rapporter och mer information om inrättandet av Nationellt cybersäkerhetscenter finns även att ta del av på den temporära webbplatsen www.cfcs.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. dit denna länk leder.