Bedömning av terrorhotet för 2019

Islamistiskt motiverad terrorism utgör fortsättningsvis det främsta terrorhotet mot Sverige. Det konstaterar Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) i sin helårsbedömning för 2019.

Rapportfaksimil

2019-03-22

Terrorhotnivån i Sverige ligger kvar på förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala. Det beslutet fattade säkerhetspolischefen i januari 2019. Beslutet baserar sig på NCT:s helårsbedömning som nu är klar.

Det främsta terrorhotet mot Sverige kommer under 2019 sannolikt från islamistiskt motiverad terrorism.

– Sverige kommer under 2019 fortsatt att betraktas som ett legitimt mål för våldsbejakande islamistiska aktörer i såväl Sverige som utomlands. Det finns ett fåtal individer som har både avsikt och förmåga att begå ett terroristattentat i Sverige, säger Linda Thörnell, chef för NCT.

Lägre terrorhot från vänster- och högerextremism

Terrorhotet från våldsbejakande högerextremism bedöms under året ligga på en låg nivå. Ett fåtal individer bedöms ha förmåga och möjlig avsikt att genomföra terrorattentat. När det gäller våldsbejakande vänsterextremism finns inget identifierat terrorhot mot Sverige.

NCT:s helårsbedömning för 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (pdf, 121.2 kB)

Bedömningar på kort och lång sikt

NCT är en permanent arbetsgrupp med personal från Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säkerhetspolisen. NCT gör strategiska analyser av händelser, trender och tendenser inom terrorism och bedömer hur hotet mot Sverige och svenska intressen påverkas på kort och lång sikt.

Nationellt centrum för terrorhotbedömning Länk till annan webbplats.