Artikel i DN om Siun-granskning av FRA

Dagens Nyheter har i en artikel den 12 december tagit upp en synpunkt till FRA i en granskningsrapport från Siun (Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten). Det gäller FRA:s rapporter till uppdragsgivarna, där uppgifter behandlas för underrättelseändamål.

2016-12-12

Rapporterna behöver sparas för att man ska kunna gå tillbaka och se vad man skrev förra året, eller om en mottagare hör av sig och vill fråga om en rapport.

Efter ett antal år finns inte det behovet. Rapporten ska då bevaras för historiska ändamål enligt beslut av Krigsarkivet. Det synpunkten gäller är att FRA bör ha tydliga rutiner för när och hur detta sker.

Den typ av rapporter det kan vara fråga om är till exempel en rapport om en militärövning i landet X eller att terrorgruppen Y planerar attentat.

- Vi tar naturligtvis till oss synpunkten. Vi håller på att se över våra rutiner så att vi har tydliga regler för när en rapport går från att vara aktuell till att bli historisk, säger Fredrik Wallin, talesperson för FRA.

Siun har ett löpande uppdrag att granska FRA och andra försvarsunderrättelsemyndigheter (FOI, FMV, Försvarsmakten). En synpunkt från Siun innebär inte nödvändigtvis ett fel hos den granskade myndigheten. Det är ett naturligt inslag i granskning att det resulterar i synpunkter.

Siun har hittills genomfört drygt 80 granskningsärenden på FRA, varav 14 lett till någon
form av synpunkt. Det är en andel som är något lägre än för övriga granskade myndigheter. *

Om Siun skulle hitta några allvarliga fel kan de beordra FRA att avsluta inhämtning eller överlämna ärendet till åklagare. Det har hittills inte skett.

* Riksrevisionens rapport RIR 2015:2, Kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten.