Årsrapporten för 2023 publi­cerad

2023 var ett år av ökande osäkerhet kring hur de omvärldshot, som fortsatte att växa, skulle utveckla sig. Behoven av goda underrättelser är i sådana tider höga, för att uppdragsgivarna ska kunna dimensionera, prioritera och agera.

Faksimil årsrapport 2023

2024-02-22

Kriget i Ukraina satte sin prägel även på 2023. Efterfrågan på FRA:s underrättelser fortsatte att öka, liksom på vårt stöd inom cyberförsvaret.

I intervjuerna med fyra av våra anställda möter man varierande bakgrunder, kompetenser och intressen – men alla förenas de i att deras arbete gör Sverige säkrare.

Årsrapport 2023 Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighetsanpassad version av rapporten publiceras inom kort.