Årsrapporten för 2018 publicerad

Idag, 30 januari 2019, kom vår öppna årsrapport för 2018 ut. Rapporten försöker att ge en bild av vårt arbete och de trender och tendenser vi ser i omvärlden.

Öppen årsrapport för 2018, faksimil

2019-01-30