70 år sedan DC-3:an sköts ned

Idag för 70 år sedan, den 13 juni 1952, försvann ett svenskt flygplan med åtta man ombord under en flygning över Östersjön. Det var av typ DC-3 och tillhörde Flygvapnet. Spaningarna efter det försvunna flygplanet blev resultatlösa förutom att en livbåt från DC-3:an hittades. I livbåten påträffades splitter från ryska spränggranater, vilket pekade på att flygplanet blivit nedskjutet av sovjetiskt jaktflyg. Någon ytterligare visshet i flygplanets eller besättningens öde fick man inte då.

Tre flygplan, varav två är DC-3:or den i förgrunden är den som sköts ned.

2022-06-13

Vad som inte sades i dåtidens nyhetsförmedling var att det försvunna flygplanet hade använts för signalspaning. Händelsen inträffade under en mycket kylig period av det kalla kriget mellan stormaktsblocken. Eftersom tidsandan inte var sådan att det öppet medgavs att man bedrev underrättelsetjänst (och än mindre signalspaning), uppstod ett hemlighetsmakeri kring försvinnandet. Man sade istället att DC-3:an försvunnit under en navigeringsflygning över Östersjön.

Långt senare, 1991, erkände Sovjetunionen nedskjutningen. Vraket av DC-3:an hittades 2003 på internationellt vatten öster om Gotska Sandön genom insatser av ett privat konsortium, och bärgades av Marinen 2004.

Besättningen på flygplanet utgjordes av tre man från Flygvapnet och fem man från FRA. De var:

  • Alvar Älmeberg, pilot
  • Gösta Blad, telegrafist
  • Herbert Mattsson, färdmekaniker
  • Einar Jonsson, FRA-gruppchef
  • Bengt Book, teknisk signalspanare
  • Börge Nilsson, teknisk signalspanare
  • Ivar Svensson, teknisk signalspanare
  • Erik Carlsson, fonispanare
Bildkollage på de åtta personer som blev offer vid nedskjutningen

FRA hedrar våra omkomna kolleger, som miste livet i tjänst för sitt land.

Läs även

"Nedskjutningen av DC-3:an - en tragisk händelse under kalla kriget" som leder till en annan webbsida på fra.se