Petra, analytiker

Med sin specifika kompetens är Petra en viktig kunskapsbärare på FRA. I samarbetet med kollegorna lär hon sig samtidigt massor om andra områden.

Petra, analytiker. Jag lär mig konstant nya saker här.

Som analytiker på FRA är Petras arbetsuppgifter att producera rapporter till FRA:s uppdragsgivare på andra myndigheter. Det innebär att hon svarar på uppdragsgivarnas frågor och bidrar till att öka kunskapen om det ämne hon arbetar med hos FRA och dess systermyndig­heter.

Kan du berätta mer konkret om vad du gör på jobbet?

– Jag översätter, hämtar in information, analyserar och skriver rapporter. Delar av processen innebär eget arbete framför datorn, men mycket av arbetet sker i nära samarbete med kollegorna i min arbetsgrupp såväl som med uppdragsgivare på andra myndigheter. I min arbetsgrupp finns en oerhörd kompetens och en vilja att lära och dela med sig av kunskap.

Vad fick dig att bli intresserad av att jobba på FRA?

– Jag hade faktiskt aldrig trott att FRA skulle ha behov av någon med mina kunskaper. Men en tidigare kollega berättade att det behövdes någon som kunde ett språk, som jag kan. Jag tyckte att det verkade spännande att kombinera mina språkkunskaper med mitt intresse för utrikes- och säkerhetspolitik.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Jag får tillsammans med mina drivna kollegor verka för frågor jag anser är viktiga för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Vi har ett uppdrag som känns vettigt och meningsfullt.

Vad gör dig mest stolt på jobbet?

– Med de språk- och ämneskunskaper som jag har med mig, blir jag en kunskapsbärare och bidrar på ett väldigt konkret sätt.

Vad blev du mest förvånad över när du började?

– Att ens jobb ger en stark känsla av konkretion. FRA har svårt att vara alltför specifik om arbetsuppgifterna under rekryteringsprocessen, och när jag kom hit insåg jag fort att arbetet innehöll så mycket mer än annonstexten hade gjort.

Hur tycker du att du har utvecklats sedan du började?

– Jag kom hit på grund av en specifik kunskap som jag besitter, men jag har lärt mig väldigt mycket här också – om teknik, IT och digital säkerhet – vilket känns roligt. Jag vill fortsätta jobba med det jag gör ett bra tag, men jag ser också möjligheter att prova andra roller längre fram.

Finns det någon egenskap som är extra viktig på din arbetsplats?

– Nyfikenhet! Man ska tycka om att gräva och ta reda på saker. Att vara öppen inför nya uppgifter och teknik är också till stor hjälp.

Fotnot: Petra är ett fingerat namn.

Dekorationsbild bestående av stilistiska vågor